УСІМ, ХТО ШУКАЄ ПРИЧИНУ НАШИХ НЕЩАСТЬ ! | Друк |  e-mail

      У формально незалежній державі Україна всі її найвищі керівники, починаючи з Л.Кравчука, були селекціоновані злощасним для українців і самої людської природи режимом. Тому виявилися неспроможними запустити програму національного відродження для автохтонної більшості населення країни. Одразу вчинили навпаки: у щойно народженого незалежного українця забрали ім’я його народу в найважливіших державних документах – паспорті й свідоцтві про народження, вилучивши саму графу про національність.
     Замість означеної цілісної програми національного відродження українець отримав лише окремі зміни на тлі суцільної імітації задоволення його національних та соціальних інтересів. Звідси походять ганебний стан його нібито державної мови, невиправдані злидні та масові пошуки кращого життя за межами Батьківщини.
      Що маємо сьогодні?.. Сьогодні Україна стала ареною боротьби за владу між двома олігархами, де істину малюватимуть нам не правда і щирість, а гроші, де справжньою метою знову є не інтереси автохтонної національної більшості. На загрозу від ігнорування цих інтересів уже традиційно ніхто не зважає.

      Олекса Палійчук.